VOOR ALTIJD GARANTIE
We gebruiken de informatie die klanten verstrekken bij het plaatsen van een bestelling alleen om de verzending van het product te vergemakkelijken en om de levering te bevestigen. We delen deze informatie niet met externe partijen, behalve voor zover nodig om die bestelling te voltooien. We verzamelen de e-mailadressen van degenen die met ons communiceren via e-mail, geaggregeerde informatie over welke pagina's consumenten openen of bezoeken, informatie vrijwillig door de consument, zoals enquête-informatie en/of site-registraties. De informatie die we verzamelen wordt gebruikt voor interne beoordeling, gebruikt om de inhoud van onze webpagina te verbeteren, gebruikt om klanten te informeren over updates van onze website, en wordt niet gedeeld met andere organisaties voor commerciële doeleinden. Davek verhuurt, verkoopt of deelt persoonlijke informatie over u niet met andere mensen of niet-gelieerde bedrijven, behalve om producten of diensten te leveren waar u om hebt gevraagd, wanneer we uw toestemming hebben, of onder de volgende omstandigheden: We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven die we verzamelen van u indien dit wettelijk verplicht is of als u te goeder trouw van mening bent dat openbaarmaking noodzakelijk is (a) om de wet na te leven of te voldoen aan juridische procedures die tegen ons of onze gelieerde ondernemingen zijn gevoerd; (b) om onze rechten of eigendommen of de rechten of eigendommen van andere gebruikers van onze Site te beschermen en te verdedigen; (c) om te handelen in een noodgeval om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van onze Site of het publiek te beschermen; of (d) de onderneming wordt overgenomen of gefuseerd met een andere onderneming. Met betrekking tot beveiliging: we gebruiken altijd industriestandaard coderingstechnologieën bij het overdragen en ontvangen van consumentengegevens die met onze site worden uitgewisseld. We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen in onze fysieke faciliteiten om te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van informatie die we hebben verzameld. van u op onze site.

Privacy in de Europese Unie (AVG)
Voor klanten in de EU wordt alle verwerking van persoonlijke gegevens uitgevoerd in overeenstemming met privacyrechten en -regelgeving volgens EU-richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 (de richtlijn), en de implementatie van de richtlijn in lokale wetgeving. Vanaf 25 mei 2018 worden de Richtlijn en de daarop gebaseerde lokale wetgeving vervangen door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en de verwerking door Davek zal plaatsvinden in overeenstemming met de AVG. Davek verwerkt Persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Richtlijn en de AVG. Davek houdt zich aan de Richtlijn van 1995 en de AVG vanaf 25 mei 2018. Bijgevolg verwerkt Davek alleen alle gegevens die worden verstrekt door zijn Gebruikers met accounts in de EU. Alle gegevens die door Davek worden verzameld, worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde hostingfaciliteiten van Shopify. Davek heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst met zijn provider, waardoor naleving van de richtlijn wordt gegarandeerd. Alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hoogste veiligheidsvoorschriften. Alle overdrachten van gegevens intern in de EU gebeuren in overeenstemming met deze gegevensverwerkingsovereenkomst. Bewaring en verwijdering Davek zal gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving. Wanneer het account van een gebruiker wordt beëindigd of verlopen, worden alle Persoonsgegevens die via het platform zijn verzameld, verwijderd, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Aanvaarding van deze voorwaarden Wij gaan ervan uit dat alle bezoekers van onze website dit document aandachtig hebben gelezen en akkoord gaan met de inhoud ervan. Als iemand het niet eens is met dit privacybeleid, dient hij/zij af te zien van het gebruik van onze website. We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen als dat nodig is. Voortgezet gebruik van de Davek-website na op de hoogte te zijn gebracht van dergelijke wijzigingen in deze voorwaarden, impliceert acceptatie van het herziene privacybeleid. Onze wettelijke verplichting om persoonlijke informatie vrij te geven We zullen de persoonlijke informatie van een gebruiker alleen onthullen zonder zijn/haar voorafgaande toestemming wanneer we reden hebben om aan te nemen dat de openbaarmaking van deze informatie nodig is om de identiteit vast te stellen van, contact op te nemen met of een gerechtelijke procedure te starten tegen een persoon of personen die verdacht worden van inbreuk op rechten of eigendommen van Davek of anderen die schade zouden kunnen lijden door de activiteiten van de gebruiker of van personen die (opzettelijk) inbreuk zouden kunnen maken op deze rechten en eigendommen. Het is ons toegestaan ​​om persoonlijke informatie vrij te geven wanneer we goede redenen hebben om aan te nemen dat dit wettelijk verplicht is. Davek's functionaris voor gegevensbescherming Davek heeft een "functionaris voor gegevensbescherming" die verantwoordelijk is voor zaken met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Deze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken op het volgende adres: Davek, t.a.v.: functionaris voor gegevensbescherming, 115 W 30th Street, Suite 1205, New York, NY 10001. E-mail: support@davekny. com


COOKIEBELEID
Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door de server van een website op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Elke cookie is uniek voor uw webbrowser. Het zal wat anonieme informatie bevatten, zoals een unieke identificatiecode, de domeinnaam van de website en enkele cijfers en cijfers.
Welk type cookies gebruiken we?
Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies stellen ons in staat om u de best mogelijke ervaring bij het openen en navigeren door onze website en het gebruik van de functies ervan. Deze cookies laten ons bijvoorbeeld herkennen dat u een account heeft aangemaakt en op dat account bent ingelogd om toegang te krijgen tot de inhoud.
Functionele cookies
Functionele cookies stellen ons in staat de site te laten werken in overeenstemming met de keuzes die u maakt. We zullen bijvoorbeeld uw gebruikersnaam herkennen en onthouden hoe u de site hebt aangepast tijdens toekomstige bezoeken.
Analytische cookies
Deze cookies stellen ons en diensten van derden in staat om voor statistische doeleinden geaggregeerde gegevens te verzamelen over hoe onze bezoekers de website gebruiken. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie zoals namen en e-mailadressen en worden gebruikt om ons te helpen uw gebruikerservaring van de website te verbeteren.
Hoe verwijder ik cookies?
Als u de cookies die door onze website worden geplaatst wilt beperken of blokkeren, kunt u dit doen via de instellingen van uw browser. U kunt ook een kijkje nemen op www. internet-cookies. org, dat uitgebreide informatie bevat over hoe u dit kunt doen op een grote verscheidenheid aan browsers en apparaten. U vindt er algemene informatie over cookies en details over hoe u cookies van uw apparaat kunt verwijderen.
Als u vragen heeft over dit cookiebeleid of ons gebruik van cookies, neem dan contact met ons op via support@davekny. com.


SERVICEVOORWAARDEN
Alle producten die op onze website zijn gekocht, kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid. Davek behoudt zich de mogelijkheid voor om elk geretourneerd artikel te vervangen door een vervangend model van vergelijkbare waarde. Als uw model niet op voorraad is of niet meer wordt gedragen, sturen wij u naar eigen goeddunken een vervangend model van vergelijkbare waarde. We behouden ons het recht voor om service aan iemand om welke reden dan ook op elk moment te weigeren. Ga voor alle voorwaarden, beleidsregels en mededelingen van onze website naar onze Servicevoorwaarden pagina.